Masz żadnych produktów w koszyku.
Zaopatrzenie gabinetów GRYFAR

Regulamin

Informacje ogólne

    Regulamin do pobrania TUTAJ.

1. Sklep internetowy Gryfar działa za pośrednictwem witryny internetowej w domenie www.gryfar.pl.

2. Właścicielem Sklepu internetowego Gryfar jest:

                                                                                          Joanna Nazarko-Sadowska

                                                                                ul. Legionowa 30/3 15-281 Białystok

                                                                                              tel./fax. 085 7423095

                                                                                              tel. kom 0509156330

                                                                                            e-mail: biuro@gryfar.pl

                                                                                               nr NIP: 5421670025

                                                                                            nr REGON: 200073056

wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

3.Gryfar Joanna Nazarko-Sadowska zlokalizowany jest w Białymstoku, przy ul. Legionowej 30/105A.

4. Wszystkie produkty sprzedawane w sklepie internetowym Gryfar zostały dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadają oznaczenie producenta lub importera, wymagane znaki zgodności z odpowiednimi przepisami prawa oraz zostały nabyte od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Wszystkie ceny towarów oferowanych w sklepie internetowym Gryfar są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w złotych polskich.

6. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym Gryfar wymaga uprzedniego zapoznania się i zaakceptowania postanowień Regulaminu. Zaakceptowanie regulaminu następuje poprzez wybranie opcji "Akceptuję", znajdującego się na końcu elektronicznego formularza zamówień.

7. Dla potrzeb zapewnienia poprawnej współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się sklep internetowy Gryfar, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, które spełnia następujące wymagania techniczne:

I. przeglądarka internetowa: Internet Explorer wersja 9, Mozilla FireFox wersja 20, Opera wersja 12, Google Chrome wersja 26 lub wyższe wersje wymienionych przeglądarek dostępne aktualnie na rynku;

II. najnowsze wersje oprogramowania typu Flash i Java. W celu prawidłowego korzystania z sklepu internetowego Gryfar może być ponadto wymagana odpowiednia konfiguracja ustawień przeglądarki internetowej Klienta, dopuszczająca stosowanie plików cookie.

8. W związku z korzystaniem ze strony sklepu internetowego Gryfar, Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści naruszających prawo, prawa lub dobra osobiste osób trzecich, oraz do powstrzymania się od jakichkolwiek działań mających na celu zakłócenie funkcjonowania strony internetowej lub utrudnienie korzystania z niej przez innych użytkowników.

9. Właściciel sklepu internetowego Gryfar dołoży wszelkich starań, aby portal internetowy gryfar.pl funkcjonował w sposób ciągły. W przypadku planowanych przerw technicznych związanych z potrzebą przeprowadzenia napraw, konserwacji, aktualizacji oprogramowania lub wprowadzenia ulepszeń lub zmian, właściciel apteki poinformuje Klientów o planowanym terminie i przewidywanym czasie trwania możliwych ograniczeń w dostępie do portalu poprzez komunikat na stronie głównej portalu.

 

Procedura składania i realizacji zamówień

10. Produkty przedstawione na zdjęciach w witrynie internetowej mają charakter informacyjny, jednak sklep internetowy Gryfar na bieżąco aktualizuje zamieszczone na stronie zdjęcia produktów.

11. Informacje o produktach podane na stronach sklepu internetowego Gryfar stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Wysłanie zamówienia przez Klienta stanowi oświadczenie woli zawarcia z sklepem internetowym Gryfar umowy sprzedaży zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

12. Zamieszczona informacja o cenach produktów obowiązuje do czasu jej odwołania. Informacja o cenach ma charakter wiążący w chwili realizacji zamówienia.

13. Podany przez Klienta adres e-mail, jak i telefon, może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień.

14. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia. Zamówienie uznaje się za złożone w momencie kliknięcia przez Klienta przycisku „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

15. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail wiadomość zawierającą wszystkie istotne elementy zamówienia, które stanowią wyłącznie potwierdzenie otrzymania zamówienia przez sklep internetowy Gryfar.

16. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie otrzymania przez Klienta drugiej wiadomości e-mail zawierającej ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia lub informacji o dokonaniu zapłaty kwoty zamówienia.

17. Zamówienia przekazywane są do realizacji, w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy i zapłaty, w momencie:

·         wysłania do Klienta wiadomości e-mail zawierającej ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia - przesyłka pobraniowa, odbiór osobisty w siedzibie sklepu płatny gotówką lub przelewem. ·         otrzymania wpłaty kwoty zamówienia bądź uzyskania potwierdzenia o wypłacalności z centrum płatności PayU - przedpłata.

18. Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny na dobę. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą kolejnego dnia roboczego.

19.  W sytuacji gdy zamówienie nie może zostać zrealizowane np. z powodu braku wybranego przez Klienta produktu w magazynie sklepu internetowej lub wyczerpania asortymentu, Klient zostanie o tym poinformowany drogą mailową i będzie mógł wybrać inny produkt zastępczy z oferty sklepu internetowego Gryfar lub anulować zamówienie.

20. Nieprawidłowo lub nie pełnie wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

21.  Odbioru zamówienia z sklepu internetowego Gryfar można dokonać osobiście lub za pośrednictwem przedstawiciela firmy kurierskiej.

- W przypadku odbioru zamówienia przez pracownika Firmy kurierskiej, niezbędne jest udzielenie upoważnienia pracownikowi Firmy kurierskiej do odbioru zamówionych produktów w imieniu i na rzecz klienta sklepu internetowego Gryfar (www.gryfar.pl) Upoważnienie takie udzielane jest w momencie składania zamówienia.

- Wszystkie zamówione produkty są odbierane i dostarczane na terenie Polski wyłącznie poprzez upoważnionego przez klienta pracownika Firmy Kurierskiej DPD. - Cennik oraz przewidywany czas dostawy dostępny jest na stronie internetowej sklepu w zakładce „Przesyłka, płatność”

22. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.

23. Koszty przesyłki są pokrywane przez Klienta i określone w cenniku dostawy.

24. Przesyłki zagraniczne realizowane są tylko po otrzymaniu przedpłaty.

25. Statusy zamówień. Sklep internetowy Gryfar w celu ułatwienia realizacji zamówień wprowadza kilka statusów zamówień. Statusy zamówień można sprawdzić w panelu moje zamówienia na stworzonym indywidualnym koncie klienta na stronie www.gryfar.pl po uprzednim zalogowaniu.

Opis statusów zamówień: ·

Status „Weryfikacja zamówienia” - otrzymuje zamówienie w momencie potwierdzenia złożonego zamówienia przez Klienta. ·    

Status „Zaakceptowane/ w trakcie realizacji”- otrzymuje zamówienie w momencie przekazania złożonego zamówienia do realizacji, zgodnie z pkt 15. ·    

Status „Anulowane” - otrzymuje zamówienie, którego realizacja została zaniechana ze względu na brak potwierdzenia, nieudaną płatność lub brak przedpłaty. Klient jest informowany o zaistniałej sytuacji.

26. Sklep internetowy Gryfar akceptuje następujące formy płatności:

- Tradycyjny przelew bankowy na konto.

- Gotówką za pobraniem - płatne przy odbiorze zamówionego towaru.

- Gotówką - przy odbiorze w siedzibie sklepu.

27. Przy wyborze formy płatności przelewem pieniądze należy przelać na konto:

                                                                                      Joanna Nazarko-Sadowska

                                                                               15-281 Białystok Legionowa 30/3

                                                                           mBank 85 1140 2004 0000 3902 7630 7936

oraz podać tytuł zapłaty w postaci identyfikatora zamówienia: xxxx , gdzie xxxx to liczbowy identyfikator zamówienia. Numer zamówienia przesyłany jest do Klienta w automatycznym liście e-mail potwierdzającym złożenie zamówienia. Można go również odczytać w historii zamówień na swoim koncie po zalogowaniu się na stronie.

28. Czas realizacji zamówienia = czas przygotowania zamówienia + czas dostawy. Zamówienie najczęściej kompletowane i wysyłane jest w ciągu 48 godzin. Czas dostawy kurierem zależy od kompetencji firmy kurierskiej i wynosi 24 godziny. Wszystkie powyższe terminy dotyczą dni roboczych.

29. W przypadku zamówień nie zrealizowanych z winy Klienta, a w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówionego towaru - bez oświadczenia o odstąpieniu od umowy, podania błędnego adresu lub kodu pocztowego – sklep internetowy Gryfar zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami poniesionymi w związku z realizacją zamówienia oraz kosztami transportu towaru (także powrotnego).

 

Odstąpienie od umowy. Reklamacje

30. Możliwość zwrotu produktu istnieje jedynie w przypadku produktu zwracanego sklepowi z powodu wady jakościowej, niewłaściwego ich wydania.

31. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 30 i 31, Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty odebrania zamówionych towarów.

32.  W celu skorzystania z prawa odstąpienia, konsument powinien wysłać pocztą na adres sklepu: „Gryfar” Joanna Nazarko-Sadowska ul. Legionowa 30/105A, 15-281 Białystok, jednoznaczne oświadczenie w formie pisemnej o odstąpieniu od umowy, w terminie określonym w pkt 28. Konsument może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy znajdującego się TUTAJ.

33. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem terminu określonego w pkt 33.

34. W przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy, sklep internetowy Gryfar zwróci konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności za zwracane towary, w tym koszty wysyłki do konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy oferowany przez sklep internetowy Gryfar) niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia doręczenia do sklepu oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sklep internetowy Gryfar  może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania zwracanych towarów z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

35. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

36. Konsument wykonujący prawo odstąpienia od umowy jest zobowiązany do odesłania odebranych towarów niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

37. W przypadku odstąpienia od umowy konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towarów do sklepu internetowego Gryfar.

38. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności towarów.

39. Sklep internetowy Gryfar ma obowiązek dostarczyć rzeczy wolne od wad.

40. Składając reklamację należy wadliwy towar odesłać na adres: Gryfar Joanna Nazarko-Sadowska ul. Legionowa 30/105A, 15-281 Białystok. Wadliwy towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeżeli będzie to niemożliwe, zostanie zwrócona kwota równa cenie towaru oraz koszt przesyłki. W razie wątpliwości należy w pierwszej kolejności skontaktować się telefonicznie lub poprzez e-mail z sklepem internetowym Gryfar.

41. Odsyłając towar należy podać następujące informacje:

·         datę zamówienia,

·         nazwę użytkownika,

·         identyfikator zamówienia,

·         czy jest to zwrot z powodu odstąpienia od umowy czy reklamacja,

·         w przypadku reklamacji, krótki opis znalezionej wady,

·         numer konta lub adres do przekazu pieniężnego.

42. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji sklep internetowy Gryfar zwróci się do Klienta składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

43. Jeżeli doręczana paczka jest wyraźnie uszkodzona nie należy jej odbierać. W takim przypadku paczka zostanie niezwłocznie odesłana na adres nadawcy, co pozwoli szybciej przystąpić do procesu wyjaśnienia sprawy oraz wysłania ponownie zamówionych produktów.

 

Bezpieczeństwo danych

44. Sklep Medyczny Gryfar zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych („Rozporządzenie”). Dane, które Klient podaje podczas rejestracji w sklepie medycznym Gryfar, są wykorzystywane jedynie do realizacji zamówień. Sklep Medyczny Gryfar nie udostępnia, nie sprzedaje danych osobowych ani nie udostępnia baz danych zawierających adresy e-mail Klientów. Zgodnie z powołaną ustawą wszyscy Klienci sklepu medycznego Gryfar mają prawo do wglądu i modyfikacji danych osobowych znajdujących się w bazie danych serwisu.

więcej informacje o polityce przetwarzania danych osobowych (link)


 

Postanowienia końcowe

45. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawa z dnia 6 września 2001 r. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

46. Zawartość portalu gryfar.pl, w szczególności tekst, logo, grafika i zdjęcia stanowi własność gryfar.pl oraz podlega ochronie prawa polskiego i międzynarodowego. Poprzez sam fakt umieszczenia lub udostępnienia treści lub materiałów na portalu gryfar.pl właściciel sklepu internetowego Gryfar nie udziela zgody ani nie przenosi na nikogo jakichkolwiek praw do tych treści lub materiałów.

47. Oferty promocyjne mogą być ograniczone czasowo i ilościowo.

48. Klient ma obowiązek zapoznania się z regulaminem

49. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresami www.gryfar.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie sklepu: ul. Legionowa 30/105A, 15-281 Białystok. Klient może także pobrać Regulamin bezpośrednio ze strony internetowej sklepu i go wydrukować.

50. O zmianach niniejszego Regulaminu, Klienci zostaną poinformowani za pośrednictwem portalu gryfar.pl. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem 7 dni od poinformowania o nich w sposób określony w zdaniu poprzednim i opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie internetowej portalu gryfar.pl. Do zamówień złożonych przez Klienta przed datą wejścia zmian Regulaminu w życie, stosuje się Regulamin w wersji dotychczasowej, tj. w wersji obowiązującej na dzień składania przez Klienta danego zamówienia.